УСЛУГИ

Проучване и консултации

Проучване на възможности за застрояване, осигуряване на инженерна инфраструктура, пътни връзки, захранване ел. инсталации, вода, газ, канализация. Генерални схеми на проекта. Информация на технологията на изпълнението.

 

 

 

 

 

Строителство

Предлагаме изпълнение на следните видове строителни работи:
1. Цялостно изграждане на жилищни, промишлени и административни сгради:

- Част Конструкции
- Част Архитектурна
- Част  ВиК
- Част ОВК
- Част Електроинсталации
- Част  Вертикална планировка
- Част Телекомуникационни мрежи
- Част  Геодезия

2. Изпълнение на отделни ивдове СМР:
- монтаж на стоманени конструкции;
- вертикална планировка;
- водоснабдяване и канализация;
- машинни мазилки;
- машинни замазки;
- настилки и облицовки;
- монтаж топлоизолации, хидроизолации, пароизолации и шумоизолации по фасади
- отопление, вентилация и климатизация;
- електроинсталации;
- зидарии;
- бояджийски работи
- тенекеджийски работи;
- монтаж и ремонти на покривни конструкции и покриви

3. Изграждане на инженерингова инфраструктура, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения.

 

Строителен мениджмънт

Предлагаме пълен набор от дейности по управление на строителството - от копка до ... ключ.
- търсене на парцели;
- проучване на подземните комуникации и възможностите за бъдещи комуникации на инвестиционния проект;
- изготвяне на застроителен и регулационен план, процедури по получаване на "виза" за проучване и проектиране върху парцела;
- предпроектни проучвания;
- изготвяне на програма за нуждите на инвеститора и "задание за проектиране";
- избор на проектанстски екип;
- контрол бърху проектирането на обекта и външните комуникации;
- съгласуване на проекта с всички необходими инстанции и получаване на "разрешение за строеж";
- избор на "независим строителен надзор" (Н.С.Н);
- изготвяне на договори с всички участници в инвестиционния процес - проектанти, Н.С.Н., строителни фирми;
- откриване на "строителна площадка" съгласно нормите на Република България;
- организиране на търг за "главен изпълнител" на обекта или на отделни подизпълнители и доставчици;
- подготовка на всички необходими документи, касаещи възлагането, заплащането и приемането (или отказ от приемането) на строително-монтжните работи н обекта;
- изготвяне на календарен график, калкулация и финансов план;
- контрол върху строителството;
- ръководене на обекта и координация междувсички участници в инвестиционния процес;
- измерване, отчитане и приемане на всички строително-монтажни работи и водене на документация необходима за разплащане на същите;
- завършване на строителството, приемане на обекта от държавна приемателна комисия и получаване на "разрешение за ползване";

 


   Advans 2002 Ltd. © 2013 Copyright. Designed by StarBild.