Адванс-2002 ЕООД получи удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищни сгради в м.Витоша

На дата 17.07.2021г фирма Адванс-2002 ЕООД,получи удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищни сгради в м.Витоша Вец Симеонов намиращи се на ул.Елисавета Карамихаилова УПИ V 2017 и УПИ VI 2018.  Обектите са изпълнени в срок и в необходимото качество съгласно одобрени проекти по части Архитектура, Конструкция, Енергийна ефективност, ВиК,  ОиВ,  Ел. инсталация, Слаботокова инсталация, Пожарна безопасност и Благоустройсто, и паркоустройство.