Започна изграждането на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла

На дата 17.05.2021г фирма Адванс-2002 ЕООД, започна изграждането на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, КВ.176 по действащия регулационен план на град Бяла. Предвижданите строителните дейности на сградата са част Разрушанане, Архитектура, Конструкция, Енергийна ефективност, ВиК,  ОиВ,  Ел. инсталация, Слаботокова инсталация, Пожарна безопасност и Благоустройсто, и паркоустройство.