Адванс 2002 ЕООД започна изпълнението на СМР по обновяване и оборудване на хранилище за веществени доказателства в ОДМВР ХАСКОВО

    На дата 01.07.2021г фирма Адванс-2002 ЕООД, започна изпълнението по договор за обект : „ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ХАСКОВО.Фирмата ще изпълни строително монтажни работи по следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електрическа, Водоснабдяване и канализация, Отопление, вентилация и климатизация, Пожарна безопасност.