Сграда “ARCOBALENO” с първа копка

На дата 09.05.2022г  започна изпълнение на изкопни работи за  жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи “ARCOBALENO” , намираща се в м.Малинова долина, кв.54а, УПИ XIII-2628.