Изпълнение на СМР жил.сграда ул.Добруджа,гр.Хасково

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Хасково, ул. Добруджа № 21-23, вх. А и Б.

Сграда е трета категория (височина над 15 метра), съгласно чл.6, ал.3, точка 2 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”.

Тя е шестетажна, със сутерен и тавански етаж. Предназначението и е за жилищни нужди. Партерът е застроен с гаражи, а в сутерена има избени помещения. Таванският етаж е със складови помещения.

Демонтаж на съществуваща дървена дограма; Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет; Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.); Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см; Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз; Доставка и монтаж метални решетки прозорци сутерен, вкл. блажно боядисани; Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани – стълбище и стълбищни пл-ки; Сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли – стълбище и стълбищни пл-ки; Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило – стълбище и стълбищни п-ки; Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд – стълбище и стълбищни пл-ки; Демонтаж балконски парапети и зидария от газобетонови блокчета; Зидария от газобетонови блокчета, за надзиждане парапети;  СМР – Топлинно изолиране на външни стени и задължителни съпътстващи СМР ; СМР – Топлинно изолиране на под и задължителни съпътстващи СМР; СМР – Топлинно изолиране на покрив и задължителни съпътстващи СМР; Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление.