Изпълнение СМР на хотелски к-с Изворите, гр.Котел

Проектиране и строителство на Хотелски комплекс „Изворите”, находящ се парк Изворите гр. Котел  с идентификатор 39030.505.12.1,по плана на гр. Котел, състоящ се от хотелски стаи -17 бр., рецепция, бирария -54 места, кухня и складови помещения ­ сутерен, WС-партер;