Изграждане на жилищна сграда кв.Редута, гр.София

Проектиране и строителство на жилищна сграда с магазини, аптека с готови лекарствени форми, гаражи и външно електрозахранване с кабели НН 1 KV” – находящ се в УПИ IX-406, 407, кв. 236, М. „Подуене – Редута” гр. София, район Слатина;

Фирмата изпълни проектиране във фаза технически/работен проект  по следните видове части: Архитектурна Конструктивна, ОВК, ВиК, Електро, Вертикална планировка, Геодезия  и строителство по следните видове работи:

Кофражни работи; Арматурни и бетонови работи; Направа на настилки и облицовки; Замазки; Външни и вътрешни ВиК мрежи; Ел. инсталация; Изолационни работи; Покривни работи; Част геодезия;