Изпълнение на СМР жил.сграда ул.Волга, гр.Кърджали

Енергийно обновяване на българските домове Договор РД -02-29-385 „СМР на многофамилна жилищна сграда:  гр. Кърджали, ул. Волга -2, блок Здравец, вх. А;

Сграда е четвърта категория (височина до 15 метра) буква „б”, съгласно чл.8, ал.2, точка 1 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”.

Същата представлява монолитна четириетажна сграда със стоманобетонна конструкция и тухлени вътрешни и външни стени.

Строително монтажните работи включват:

Демонтаж на съществуваща дървена дограма; Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет; Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.); Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см; Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз; Доставка и монтаж метални решетки прозорци сутерен, вкл. блажно боядисани; Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани – стълбище и стълбищни пл-ки; Сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли – стълбище и стълбищни пл-ки; Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило – стълбище и стълбищни п-ки; Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд – стълбище и стълбищни пл-ки; Демонтаж балконски парапети и зидария от газобетонови блокчета; Зидария от газобетонови блокчета, за надзиждане парапети;  СМР – Топлинно изолиране на външни стени; СМР – Топлинно изолиране на под; СМР – Топлинно изолиране на покрив; – Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление;

– Изграждане на инсталация за оползотворяване на ВЕИ;