Инженеринг на обект „Инкубатор“ София тех парк

Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект: „Инкубатор“, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк“ гр. София с РЗП – 12 177м²;

Проектирането във фаза Технически/Работен проект по всички части: Архитектурна; Конструктивна; Електро; ОВиК; ВиК; Пожарна безопасност; Технологична; Вертикална планировка; Геодезия; Паркоустройство, ПБЗ и ПУСО

Строително-монтажни работи: Архитектура и интериор – полагане на хидроизолация и топлоизолация поставяне на дограма, полагане на мазилки, замазки, бояджийски работи, сухо строителство и др., Строително-монтажните дейности по част Конструктивна; Електро; ОВиК; ВиК; Пожарна безопасност; Технологична; Вертикална планировка; Геодезия; Паркоустройство;