Изпълнение на СМР на обект мина за добив на злато гр.Крумовград

СМР НА ОБЕКТ: „ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК „АДА ТЕПЕ“ НА НАХОДИЩЕ „ХАН КРУМ“, ГР. КРУМОВГРАД;

 

СТРОИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ „АДВАНС-2002“ ЕООД извърши СМР по следните части: част „Архитектура“ част „Електро“; част „ОВиК“; част „ВиК“;