Изпълнение на СМР жил.сграда ул.Ком, гр.Хасково

ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 Г.

 – Енергийно обновяване на българските домове Договор РД -02-29-378 „СМР на многофамилна жилищна сграда: адрес  гр. Хасково, ж.к. Дружба, ул. КОМ -2, вх. А;

Сграда е трета категория (височина над 15 метра), съгласно чл.6, ал.3, точка 2 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”.

Същата представлява 8 (осем) етажна сграда с безскелетна сглобяема стоманобетонна конструкция тип ЕПЖС.   

     Извършените СМР включват следните дейности:

Демонтаж на съществуваща дървена дограма (машинно и сутерен); Доставка и монтаж на PVC дограма; СМР – топлинно изолиране на външни стени; СМР – топлинно изолиране на покрив

СМР – топлинно изолиране на под;

 Монтаж на две противо – пожарни врати с клас на пожароустойчивост EI90, разделящи площадката на стълбището от двата коридора в сутерена.