Изпълнение на мерки за ЕЕ жил.сграда ул.В.Априлов, гр.Пловдив

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” №106,108,110.

изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

  • Подмяна на съществуваща стара дограма;
  • Топлинно изолиране на външни стени;
  • Топлинно изолиране на покрив;
  • Топлинно изолиране на под;
  • Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда)