Изпълнение на мерки за ЕЕ на жил.сграда ул.Цар Борис, гр.Пловдив

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, ул.”Цар Борис III Обединител” № 56;

Сграда е четвърта категория (височина до 15 метра) буква „б”, съгласно чл.8, ал.2, точка 1 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”.

Същата представлява монолитна триетажна сграда със стоманобетонна конструкция и тухлени вътрешни и външни стени.

Строително монтажните работи включват:

Демонтаж на съществуваща дървена дограма; Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет; Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.); Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см; Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз; Доставка и монтаж метални решетки прозорци сутерен, вкл. блажно боядисани; Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани – стълбище и стълбищни пл-ки; Сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли – стълбище и стълбищни пл-ки; Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило – стълбище и стълбищни п-ки; Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд – стълбище и стълбищни п-ки; Демонтаж балконски парапети и зидария от газобетонови блокчета; Зидария от газобетонови блокчета, за надзиждане парапети;  СМР – Топлинно изолиране на външни стени и задължителни съпътстващи СМР ; СМР – Топлинно изолиране на под и задължителни съпътстващи СМР; СМР – Топлинно изолиране на покрив и задължителни съпътстващи СМР;