Изграждане на Детски площадки на територията на р-н Възраждане, гр.София

“Реконструкция на настилки, зелени площи и парково обзавеждане в кв. 280А“ – район Възраждане гр. София;

 

Изпълнени строително-монтажни работи:  

 – Цялостно оформяне на терена и изпълнение на вертикална планировка;

 – Подмяна на настилките;

 – Парковото обзавеждане;

 – Озеленяване;