Изпълнение на мерки за ЕЕ на сгради ул.Ив.Соколов и ул.Криволак, гр.Пазарджик

Обект: Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Пазарджик, ул. “Иван Соколов” №18

     Сграда е четвърта категория (височина до 15 метра) буква „б”, съгласно чл.8, ал.2, точка 1 от “Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи”.

Същата представлява монолитна четириетажна сграда със стоманобетонна конструкция и тухлени вътрешни и външни стени.

Подмяна на съществуваща стара дограма и задължителни съпътстващи СМР:

 СМР – Топлинно изолиране на външни стени и задължителни съпътстващи СМР;

 СМР – Топлинно изолиране на под и задължителни съпътстващи СМР ;

 СМР – Топлинно изолиране на покрив и задължителни съпътстващи СМР;