Изпълнение на мерки за ЕЕ на жил.сграда ул.Миньорска, гр.Смолян

Енергийно обновяване на българските домове Договор РД -02-29-393 „СМР на многофамилна жилищна сграда:  гр. Смолян, ул. Миньорска -2, бл. Агрофирма;

    Жилищната сградата е в експлоатация през 1966 г. Сградата е 3-етажна със сутерен. Строително монтажните работи включват:

Демонтаж на съществуваща дървена дограма; Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет; Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.); Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см; Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз; Доставка и монтаж метални решетки прозорци сутерен, вкл. блажно боядисани; Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани – стълбище и стълбищни пл-ки; Сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли – стълбище и стълбищни пл-ки; Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило – стълбище и стълбищни п-ки; Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд – стълбище и стълбищни п-ки; Демонтаж балконски парапети и зидария от газобетонови блокчета; Зидария от газобетонови блокчета, за надзиждане парапети;  СМР – Топлинно изолиране на външни стени; СМР – Топлинно изолиране на под; СМР – Топлинно изолиране на покрив;