Ремонт на Младежки дом, гр.Любимец

Обект: “Изграждане на спортна площадка, озеленяване и благоустройство на УПИ ХХХІ за спортна площадка и детски кът, кв. 130а, по плана на гр. Любимец”