Ремонт дом за възрастни гр.Димитровград

„Строително монтажни работи по изграждане на I-ви етап на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“.

 

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи по изграждане на I-ви етап на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция.

 В обхвата на поръчката са включени следните основни дейности:

– подмяна на дограма – 202,00 м2; Направа на гипсова шпакловка – 835,00 м2; Боядисване с латекс стени и тавани – 1650,00 м2; Направа на топлоизолация ЕРS с деб.=10см. вкл. дюбели, мрежа, шпакловка  – 1010,00 м2; Направа на минерална силиконова мазилка, 2,00 мм драскана мазилка – 1045,00 м2; Покриване на покрива с битумни керемиди – 600,00 м2; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18W,  IP-20, за монтаж на таван/стена – 60 бр.;