Изпълнение на СМР бл.28 ,район Красна поляна Столична община

Строително-монтажни дейности по “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”, на територията на Столична община, район Красна поляна” на сграда с административен адрес: гр. София, район “Красна поляна”, ж.к. ,,Разсадника -Коньовица”, бл.28, вх. Д;

Извършени строителни дейности:

СМР – подмяна на дограма; СМР – топлинно изолиране на външни стени; СМР-топлинно изолиране на покрив; СМР-топлинно изолиране на под; полагане на мазилки, замазки, бояджийски работи Изграждане на инсталации за оползотворяване и възобновяване на енергийните източници (ВЕИ) и ел. инсталации;  Ремонт на енергоспестяващо осветление и др.