Ремонт ДГ Жар Птица,район Красна Поляна гр.София

 „Ремонтни дейности и възстановяване на 8 броя детски площадки на открито за деца до  3 год. и от 3 до 6 год. В ДГ №187 Жар птица, р-н   „Красна поляна“  гр. София.

 

  Фирмата изпълни следните видове строително – монтажни работи:

  • Доставка и полагане на бетонови настилки;
  • Доставка и полагане на декоративени бордюри;
  • Доставка и полагане на унипаважни настилки;
  • Доставка и монтаж на ударопоглъщащи настилки;
  • Доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения, беседки, пейки и пясъчници;

       –     Възстановяване на нарушени настилки, тревни площи и полагане на асфалт;