Сертификати

Нашите сертификати

Адванс-2002 ЕООД е сертифицирана по следните системи - ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Удостоверения от Камара на строителите в България

Лиценз за превози на товари