УСЛУГИ

Нашият квалифициран екип ще се погрижи за всеки детайл от вашия проект

Проучване и консултации

Проучване на възможности за застрояване, осигуряване на инженерна инфраструктура, пътни връзки, захранване ел. инсталации, вода, газ, канализация. Генерални схеми на проекта. Информация на технологията на изпълнението.

 • Определяне на програмата и на изискванията към проекта
 • Анализ на възможността за осъществяване на проекта
 • Избор на терен
 • Финансов анализ
 • Проектно планиране и изготвяне на график
 • Оценка на разходите и изготвяне на бюджет
 • Управление на процеса на одобрения от инстанциите
 • Управление на тръжната процедура за избор на проектант
 • Подготовка на споразумения и договори

Управление на проекти и строителен менижмънт

Управление на проектирането:

 • Организация и комуникация
 • Проектни стандарти
 • Анализ на пазара
 • Ценови контрол
 • Контрол на графика
 • Срещи за установяване на напредъка на проекта
 • Взаимодействие с инстанциите и съответствие с нормативите
 • Преглед на пълнотата на проекта
 • Управление и разрешаване на искове
 • Надзор и одобрение на плащанията
 • Доклад за статуса на проектирането
 • Анализ на пригодността за изпълненение на проекта
 • Стойностен инженеринг

 

Управление на строителния процес:

           За постигането на тази цел, Адванс-2002 ЕООД предлага на своите клиенти следните услуги:

 • Организация и комуникация
 • Контрол на цените и отчитане
 • Контрол на графиците и отчитане
 • Управление на договора
 • Одобрение на материалите
 • Качествен контрол и регистриране на дефектите
 • Управление на безопасността
 • Документиране (регистриране и протоколиране на събитията)
 • Управление на заповедите за промени
 • Управление и разрешаване на искове
 • Срещи за установяване на напредъка на проекта
 • Надзор и одобрение на плащанията
 • Управление на доставките
 • Изготвяне на доклади за текущото състояние на проекта
 • Преглед на екзекутивната документация и на ръководствата за поддръжка
 • Изготвяне на списък със забележки за отстраняване преди окончателното приемане
 • Окончателен финансов отчет
 • Управление на процеса на издаването на обекта
w5

Строителство и изпълнение на строително монтажни работи

Предлагаме цялостно изграждане на жилищни, промишлени и административни сгради:

 • Част Конструкции
 • Част Архитектурна
 • Част  ВиК
 • Част ОВК
 • Част Електроинсталации
 • Част  Вертикална планировка
 • Част Телекомуникационни мрежи
 • Част  Геодезия

Изпълнение на отделни ивдове СМР:

 • Монтаж на стоманени конструкции
 • Вертикална планировка
 • Водоснабдяване и канализация
 • Машинни мазилки
 • Машинни замазки
 • Настилки и облицовки
 • Монтаж топлоизолации, хидроизолации, пароизолации и шумоизолации по фасади
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Електроинсталации
 • Зидарии
 • Бояджийски работи
 • Тенекеджийски работи
 • Монтаж и ремонти на покривни конструкции и покриви

  Изграждане на инженерингова инфраструктура, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения.

 • Изграждане на улични водопроводи и канализация
 • Изпълнение благоустрояване на паркове и градини
 • Полагане на бордюри и настилки тротоари
 • Изпълнение на асфалтови работи