За нас

Строим за Вас повече от 19 години

   Ако трябва да опиша с една дума нашата фирма Адванс-2002 ЕООД, то тази дума би била коректност в нейния истински смисъл. Както в бизнеса, така и в ежедневието това е най-същественото качество, с което ние бихме желали да ни описват нашите клиенти, колеги, партньори, конкуренти и приятели. Ние никога не ще забравим или подценим нравствените ценности, благодарение на които станахме силни и конкурентноспособни. За всичко в бизнеса можем да преговаряме, но не и за качеството. С изграждането на всички наши обекти, ние се стремим да постигнем хармония във взаимоотношенията си с хората, сътрудничество за цял живот, породено от доверие и уважение. Ето в това се състои философията на нашия бизнес. Важно е това, което правиш и оставиш след себе си, а не това, което казваш.

Управител: инж. Лъчезар Петев

Нашите предимства

Завършване до ключ
Екологичност
Качествени материали
ноу-хау
Коректност
Сертификати

Вие си мечтаете за Вашият дом, ние го превръщаме в реалност

Нашата история

АДВАНС-2002 ЕООД е базирана във гр.София и гр.Хасково, Република България и е регистрирана през 2002 г. във фирмено отделение на ХОС – гр.Хасково. АДВАНС-2002 ЕООД е създадена с тясна специализация в областта на изграждането на нови жилищни, промишлени, бизнес сгради и инфраструктурно строителство.

Предметът на дейността й се заключва в проучване, проектиране,управление, строително-монтажни и ремонтни работи в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство.

В досегашната си дейност фирмата е изпълнявала и продължава да изпълнява обекти от нулев цикъл до цялостното им завършване, включително вътрешно обзавеждане, художествено-монументално и оформление на външната около сградна среда, като за целта работи и със специализирани фирми, които се явяват нейни подизпълнители на обектите. Опитът от такава съвместна работа показва, че се достигат много високи и качествени резултати и се осигурява максимален комфорт на клиента. Избягват се каквито и да било реконструкции при монтажа на вътрешния интериор, което води до достигане на високо качество и снижаване на разходите по окончателното завършване на обекта.

АДВАНС-2002 ЕООД разполага с необходимия квалифициран персонал, включително дипломирани инженери по различни строителни специалности. Някой от нашите строители имат над 30 годишен опит в строителството.

В практиката на фирмата е прието при недостиг от квалифицирани строителни кадри, както и при необходимост на ниско квалифицирани строителни работници, същите да се наемат на временен договор от района в който се намира съответния обект.

АДВАНС-2002 ЕООД смята безопасността на работниците за приоритет. Тази дейност е подсилена от създадената длъжност Началник по охрана на труда и безопасност на работното място. В допълнение няколко от нашите старши служители посещават курс по безопасност на труда, хигиена на труда и противопожарна безопасност.

АДВАНС-2002 ЕООД разполага със собствена строителна механизация, включваща всичко необходимо за изпълнението на строителните обекти, а при необходимост се наема и допълнителна механизация по предварително съгласуван график за необходимата специализирана строително-монтажна техника от съответните държавни и частни фирми разполагащи с такава. Фирмата е член на камарата на строителите в България  и е вписана в централния професионален регистър.

От създаването до сега АДВАНС-2002 ЕООД си изгради репутация на коректен и конкурентоспособен партньор и се придържа към най-високите стандарти в жилищното и промишлено строителството. Нашите клиенти избират нас, защото знаят, че АДВАНС-2002 ЕООД ще предостави завършен продукт при много високо качество на прилична цена.

В периода от регистрация на фирмата до момента, същата е изпълнила редица малки, средни и големи по мащаб обекти. АДВАНС-2002 ЕООД има техническите и финансови възможности за изпълнение на сгради и съоръжения от обществено значение.